సినిమా చూపిస్తా మావ || Movie theatre || Middle Class Abbayi || MCA || Infinitum Media || Funmoji

27/04/2021 को प्रकाशित
Middle Class Abbayi's father Pisinigottu Jagannatha Rao gets a scratch card while doing a payment and he wins 3 movie tickets for a movie in the famous VP Multiplex.He along with his family goes to watch the film.What film is it? Who's is the hero? What happened inthe interval? Did they really watched the film? To know all these, watch this Fun filled full episode
సినిమా చూపిస్తా మావ Movie theatre Middle Class Abbayi MCA Infinitum Media Funmoji
Subscribe Kottandi👆...Navvulu Pattandi🤣
ఒక్క క్లిక్కుతో వంద నవ్వులు😂😂😂

----------------------------------------------------------------------------------------
FUNMOJI is an official comedy channel that makes videos on day to day life by adding humor in it.
Subscribe to our channel for never-ending laughs😂
Our Social Media:
Funmoji IN-cd @ in-cd.com
► Facebook @ funmoji1
► Instagram @ fun_moji
► Twitter @ Fun_moji
----------------------------------------------------------------------------------------
Created by:
Sushanth Reddy sushanth_re...
Santosh Mareddy santosh.mar...
Harish Gokavarapu harishgokav...

Written by:
Sushanth Reddy sushanth_re...
Harish Gokavarapu harishgokav...
Balu kandi balukandi9


Creative Department:
Rahul Chatla rahulchatla_13
Thanwik Naik thanwik_nai...
Priya Darshini darshini_piu
Krishna Prasad krishanapra...


Music \u0026 Sound Design:
Santosh Mareddy santosh.mar...

Edit \u0026 VFX:
Harish Gokavarapu harishgokav...

Female Dubbing:
Priya Darshini darshini_piu

Associate Editors:
Vishnu Vardhan vishnuvardh...
Madhava Sammeta madhava_s_a...

----------------------------------------------------------------------------------------
Stay tuned for more Fun \u0026 Entertainment

टिप्पणियाँ