నీ చూపులే కదా Promo Song || Grany's Home || Middle Class Abbayi || MCA || Funmoji || Infinitum Media

13/06/2021 को प्रकाशित
Here is the నీ చూపులే కద promo song from the climax episode of Middle Class Abbayi Village series Climax episode which is gonna release on June 15 6pm. Don't miss it!

నీ చూపులే కదా Promo Song || Grany's Home || MIddle Class Abbayi || MCA || Funmoji || Infinitum Media

Subscribe Kottandi👆...Navvulu Pattandi🤣
ఒక్క క్లిక్కుతో వంద నవ్వులు😂😂😂

----------------------------------------------------------------------------------------
FUNMOJI is an official comedy channel that makes videos on day to day life by adding humor in it.
Subscribe to our channel for never-ending laughs😂
Our Social Media:
► Funmoji IN-cd @ in-cd.com
► Facebook @ funmoji1
► Instagram @ fun_moji
► Twitter @ Fun_moji
----------------------------------------------------------------------------------------
Created by:
Sushanth Reddy sushanth_re...
Santosh Mareddy santosh.mar...
Harish Gokavarapu harishgokav...

Written by:
Sushanth Reddy sushanth_re...
Harish Gokavarapu harishgokav...

Additional Script:
Ashok Reddy ashok.reddy.s
Rangi Prasanna Sumadhar rangi_prasa ...

Creative Department:
Rahul Chatla rahulchatla_13
Thanwik Naik thanwik_nai...
Balu kandi balukandi9

Lyrics \u0026 Tune:
Vishnu Teja vizag_boy

Singer:
Akshay podishetty

Music:
Santosh Mareddy santosh.mar...


Edit \u0026 VFX:
Harish Gokavarapu harishgokav...

Female Dubbing:
Priya Darshini darshini_piu

Associate Editors:
Vishnu Vardhan vishnuvardh...
Madhava Sammeta madhava_s_a...

----------------------------------------------------------------------------------------
Stay tuned for more Fun \u0026 Entertainment

टिप्पणियाँ