మను తో ముచ్చట్లు || Middle Class Abbayi Live || MCA || Funmoji || Infinitum Media

Manu is live now...shoot your questions!
మను తో ముచ్చట్లు Middle Class Abbayi Live MCA Funmoji Infinitum Media
Subscribe Kottandi👆...Navvulu Pattandi🤣
ఒక్క క్లిక్కుతో వంద నవ్వులు😂😂😂

----------------------------------------------------------------------------------------
FUNMOJI is an official comedy channel that makes videos on day to day life by adding humor in it.
Subscribe to our channel for never-ending laughs😂
Our Social Media:
► Funmoji IN-cd @ in-cd.com
► Facebook @ funmoji1
► Instagram @ fun_moji
► Twitter @ Fun_moji
----------------------------------------------------------------------------------------
Funmoji Team:
Sushanth Reddy sushanth_re...
Santosh Mareddy santosh.mar...
Harish Gokavarapu harishgokav...
Priya Darshini darshini_piu
Rahul Chatla rahulchatla_13
Thanwik Naik thanwik_nai...
Ashok Reddy ashok.reddy.s
Rangi Prasanna Sumadhar rangi_prasa...
Balu kandi balukandi9
Vamsi Mogili jusvamsi
Krishna Prasad krishanapra...
Vishnu Vardhan vishnuvardh...
Madhava Sammeta madhava_s_a...
Meghana Paruchuri me_ghana_pa...
Padma Paruchuri padmaparuchuri

----------------------------------------------------------------------------------------
Stay tuned for more Fun \u0026 Entertainment

टिप्पणियाँ