కొత్త బైక్ కొన్నానోచ్ || Racing bike || Middle Class Abbayi || MCA || Infinitum Media || Funmoji

7/05/2021 को प्रकाशित
Mukesh calls to our Middle Class Abbayi Manu and informs that their friend Lavangam bought a racing bike and suggests him to ask his father a new race bike. Evoked by him, MCA on a rage asks his father and he got finally convinced by Bebamma and his mother.Manu,Jagannatha Rao and Bebamma reaches to Maayadaari motors and checks the new collection of racing bikes.What happens then? Did Manu really got the bike he wants? or not? To know this watch this Fun filled full episode.
కొత్త బైక్ కొన్నానోచ్ racing bike Middle Class Abbayi MCA Infinitum Media Funmoji
Subscribe Kottandi👆...Navvulu Pattandi🤣
ఒక్క క్లిక్కుతో వంద నవ్వులు😂😂😂
# InfinitumMedia
----------------------------------------------------------------------------------------
FUNMOJI is an official comedy channel that makes videos on day to day life by adding humor in it.
Subscribe to our channel for never-ending laughs😂
Our Social Media:
Funmoji IN-cd @ in-cd.com
► Facebook @ funmoji1
► Instagram @ fun_moji
► Twitter @ Fun_moji
----------------------------------------------------------------------------------------
Created by:
Sushanth Reddy sushanth_re...
Santosh Mareddy santosh.mar...
Harish Gokavarapu harishgokav...

Written by:
Sushanth Reddy sushanth_re...
Harish Gokavarapu harishgokav...
Krishna Prasad krishanapra...

Creative Department:
Rahul Chatla rahulchatla_13
Thanwik Naik thanwik_nai...
Balu kandi balukandi9

Music \u0026 Sound Design:
Santosh Mareddy santosh.mar...

Edit \u0026 VFX:
Harish Gokavarapu harishgokav...

Female Dubbing:
Priya Darshini darshini_piu

Associate Editors:
Vishnu Vardhan vishnuvardh...
Madhava Sammeta madhava_s_a...

----------------------------------------------------------------------------------------
Stay tuned for more Fun \u0026 Entertainment

टिप्पणियाँ