ఇంట్లో దొంగలు పడితే? || Thief || Middle Class Abbayi || MCA || Infinitum Media || Funmoji

14/05/2021 को प्रकाशित
Breaking news in tv informs that a new thief gang called lungi gang is doing continuous robberies in the city and warns everyone to be alert.Then Pisinigottu Jagannatham asks everyone in the home to be careful and lock the doors and windows properly.But our Middle Class Abbayi Manu forgets to close the door properly.Then comes the lungi gang theif.What happens then?Did he looted the house? How did our MCA,Bebamma,Jagannatham react on theif? To know all these,watch this Fun filled full episode.
ఇంట్లో దొంగలు పడితే Thief Middle Class Abbayi MCA Infinitum Media Funmoji
Subscribe Kottandi👆...Navvulu Pattandi🤣
ఒక్క క్లిక్కుతో వంద నవ్వులు😂😂😂

----------------------------------------------------------------------------------------
FUNMOJI is an official comedy channel that makes videos on day to day life by adding humor in it.
Subscribe to our channel for never-ending laughs😂
Our Social Media:
Funmoji IN-cd @ in-cd.com
► Facebook @ funmoji1
► Instagram @ fun_moji
► Twitter @ Fun_moji
----------------------------------------------------------------------------------------
Created by:
Sushanth Reddy sushanth_re...
Santosh Mareddy santosh.mar...
Harish Gokavarapu harishgokav...

Written by:
Sushanth Reddy sushanth_re...
Harish Gokavarapu harishgokav...
Krishna Prasad krishanapra...

Additional Script:
Ashok Reddy ashok.reddy.s

Creative Department:
Rahul Chatla rahulchatla_13
Thanwik Naik thanwik_nai...
Balu kandi balukandi9

Music \u0026 Sound Design:
Santosh Mareddy santosh.mar...
Rowdy Music: D A Vasanth

Edit \u0026 VFX:
Harish Gokavarapu harishgokav...

Female Dubbing:
Priya Darshini darshini_piu

Associate Editors:
Vishnu Vardhan vishnuvardh...
Madhava Sammeta madhava_s_a...

----------------------------------------------------------------------------------------
Stay tuned for more Fun \u0026 Entertainment

टिप्पणियाँ